เป็นการยากกว่าที่จะให้โอกาสผู้คนเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

Comments · 2 Views

พวกเขาฟังดูเหมือนข้อแก้ตัว แต่มันเป็นเรื่องจริง

และเป็นการยากกว่าที่จะให้โอกาสผู้คนเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เราทุกข์ทรมานมากกับกองหลังของเรา

“พวกเขาฟังดูเหมือนข้อแก้ตัว แต่มันเป็นเรื่องจริง ฉันไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร ด้วย Reinildo เรารักษาเสถียรภาพมากขึ้น
 
อ่านต่อได้ที่ bestsamplequestions.com
Comments